Jak správně aplikovat produkt na neželezné kovy?

 

Krok 1: Příprava povrchu 

Povrch musí být před nátěrem suchý, bez mastnot, prachu a špíny. Pozinkovaný podklad: Nejvhodnější je použít barvu na podklad starý cca 4 měsíce. Očistěte max 1-2% roztokem čpavku, aby se odstranil bílý povlak, a důkladně opláchněte vodou a nechte vyschnout. Narušené místa se znaky koroze zbavte rzi a opatřete vhodným antikorozním nátěrem.  Podklad určený k renovaci (již natřený barvami určenými na pozink nebo plechovou krytinu natřenou práškovou barvou): odstranit zbytky staré odlupující se barvy pomocí prostředků na odstraňování barev. Nepoužívat mechanické způsoby odstraňování barev z pozinkovaného povrchu, aby se nepoškodila ochranná zinková vrstva. Povlaky nepoškozených, dobře přilnavých starých barev zmatnit jemným smirkovým papírem, oprášit a omýt vodou s detergentem (čistícím prostředkem,saponátem). Zkorodovaná místa očistit až na čistý kov a opatřit vhodným antikorozním nátěrem. Před natíráním podkladu natřeného jiným druhem barvy, udělat zkoušku snášenlivosti ze současným nátěrem.

Pozor: Náležitá přírava podkladu před natíráním je klíčová pro získání co nejlepších ochranných vlastností nátěru.

Krok 2: Natírání

Před natíráním i během natírání je třeba produkt důkladně míchat. Nanášet štětcem, válečkem nebo hydrodynamickým nastřikem při teplotě 10 – 25 °C. Nenatírat při vysoké vlhkosti a při předpokládaném dešti. Produkt nedoporučujeme ředit. Natírat ve dvou až třech vrstvách s odstupem 4 hodin (minimální tloušťka vrstvy nátěru musí být 80 mikrometrů).

Krok 3: Čištění nářadí a skladování

Před čištěním odstraňte z nářadí co nejvíce zbylé barvy a pak je umyjte vodou. Chraňte barvu před mrazem a slunečním zářením. Skladujte při teplotách nad +5° C v těsně uzavřených obalech. Číslo šarže a datum výroby je uvedeno na obale. Spotrebujte do 24 měsícu od data výroby.

Pozor: Odstín na obalu je třeba brát jako orientační,  skutečné odstíny jsou k dispozici v prodejních střediscích.