Jak správně aplikovat vypalovací barvu?

 

Krok 1 – Příprava povrchu

Povrch musí být před nátěrem suchý, zbavený rzi, mastnot, prachu, špíny a starých nesoudržných nebo nepřilnavých nátěrů. Staré vyhovující nátěry očistěte a zmatněte jemným smirkovým papírem. Před natíráním podkladu natřeného jiným druhem barvy udělejte zkoušku snášenlivosti se současným nátěrem.

Krok 2 – Natírání

Před aplikací barvu důkladně promíchejte, nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním. Produkt se neředí. Minimální tloušťka vlhkého nátěru je 50 µm, suchého 23 µm. Pro běžné aplikace stačí 1 vrstva, pro náročnější použití doporučujeme nanést 2 vrstvy. Po odtěkání rozpouštědel (min. 30 minut) každou vrstvu zvlášť vypalte při teplotě 200 °C po dobu 2 hodin. Pro aplikaci bez vypalování, druhou vrstvu nanášejte po 16-18 hodinách. Barvu nanášejte při teplotě 5–30 °C a max. relativní vlhkosti 85 %. Nízká teplota a vysoká vlhkost může ovlivnit dobu schnutí.

Krok 3 – Čištění nářadí a skladování

Před čištěním odstraňte z nářadí co nejvíce zbylé barvy a pak je umyjte ředidlem Hammerite. Chraňte barvu před mrazem a slunečním zářením. Skladujte při teplotách 5–30 °C v těsně uzavřených obalech. Číslo šarže a datum výroby je uvedeno na obale. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.